Optimum Nutrition Топачи на масти

Пазарска количка

производи:0 бр.

Општа сума 0.00 MKD

Медицина

Заболувања на жолчната кеса

Болестина жолчната кеса ижолчните канали(холециститис, холангитис) се почестo се јавуваат кај лугето кои имаат вишок на килограми,a почестокај жените отколкукај мажите.Обичное во прашање хроничнаболес...

Прочитајте повеќе

Која храна предизвикува, а која смирува главоболка?

Болката може да се јави од разни причини. Можеби предолго сте гледале во компјутерскиот екран, има голема бучава во соседството, ПМС, несоница... За среќа,освен храната која што може да поттикне разво...

Прочитајте повеќе

Нискиот крвен притисок и исхраната

Хипотензијаетермин кој се користиво медицината занизок крвенпритисок.Таа е дефиниранакако вредностна крвниот притисоккој е помал одвообичаено очекуваната за oдредени лицеводадените услови испаѓа во ре...

Прочитајте повеќе

Болести на срцето

Срцевата болест,туморите иболестите на белите дробови или респираторниот систем се најмасовните "убијци"на населението.Развиените земјиво светот докажано"водат"на скалата на морбидитетот и морталитето...

Прочитајте повеќе

Вежбањето и дијабетисот

Дијабетис (шеќерна болест) енарушување штосе карактеризира соразлични генетски предиспозиции иинтеракција помеѓу инсулинска резистенција и зголеменафункцијата набетаклетки на панкреасот (панкреасот). ...

Прочитајте повеќе

6 тивки убици на имунитетот

Имунитетот е одбранбен механизам на нашиот организам, а нашето понашање и навики можат многу да му наштетат. Добро размислете за своите секојдневни постапки и откриете ги 6 те тивки убици на имунитето...

Прочитајте повеќе

Нетолеранција на млечниот шеќер (лактоза)

Лактозната интолеранцијае неможностили недостатокотна способностада се вари лактозата.Лактозатае природеншеќер вомлекото и другитемлечни производи. Неспособностада се варилактозатаерезултат нанедостат...

Прочитајте повеќе

Со вежбање до стабилен крвен притисок

Високиот крвенпритисок енајчеста причина замозочен удар,особеново текот на летото. За да уживате волетото,но и остатокот одгодината,потребно е да работите на превенција на овие здравствени проблеми.Кр...

Прочитајте повеќе

Што е подобро за болните мускули топлина или мраз

Вежбањето носи многублагодети зателото, номногу спортистиимаат проблем со мускулитепосле тренинг и честосе поставува прашањетошто е најдобро заболки во мускулитепосле вежбање? Болка во мускулитее воо...

Прочитајте повеќе

Лумбаго

Лумбални и цервикални болки кои често ги зафаќаат возрасните лица причинети се од дегенеративни промени на дискусите. Промени на дискус настануваат поради, старост или траума на рбетот. Децата немаат...

Прочитајте повеќе

Прва   1  2  3  4  5  6  Избери 
Tyxo.bg counter