Pump Food

Пазарска количка

производи:0 бр.

Општа сума 0.00 MKD

Тренинг програми : Справи и Аксесоари

Различни видови на шипки и нивна употреба

Сигурносте забележаледека постојат различнивидови на шипки кои се користатза време на вежбитесо тегови.Сте слушналеилисте ималеможност да ги видете олимписки,стандардни,криви шипки...Меѓутоа, многупоч...

Прочитајте повеќе

Кардио машини

Дали кардиоваскуларните вежби се ефекивни или не, тоа многу не е поврзано со машините за вежбање колку што мислите. Кардио вежбитенесе интересниза повеќето луѓе, особеноза вежбачите со тегови.Треба да...

Прочитајте повеќе

Тренинг со медицински топки

Когатренингот со традиционалнитетежини станува монотони без голема мотивација, потребно е да се воведе нешто ново, нешто различно,уште попродуктивно. Користетеја медицинска топка, која како различен о...

Прочитајте повеќе

Аксесоарите во салата, помощници во изведување на Вашите вежби

Потребни ли се различните видови на аксесоари во салата?Каков е ефектот од нивното користење?Некој од користените аксесоари во салата се користат само за поголема удобност во спроведувањето на даденит...

Прочитајте повеќе

Степер - со мали чекори кон саканата форма

Дали стетренирале настепер?Ако не сте, имаработи закачувањето,кои треба да секажатза да бидетоа по-квалитетно,побезбеднои точноза коготребаво соодветни количини. Што е тоа степер? Степерот е кардио ...

Прочитајте повеќе

Jaже за скокање

Скокањето со јаже е една од најинтензивните аеробни вежби затоа што е одлична за срцето, ги согорува и распределува маснотиите, ја зголемува густината на коските . Исто така помага во обликување на си...

Прочитајте повеќе

Tyxo.bg counter